Facebook
Twitter
LinkedIn

2022 – ett starkt år för elbilen

Mobility Sweden har släppt sin senaste rapport som sammanfattar nybilsregistreringen av personbilar under 2022, rapporten visar på en tydlig ökad trend inom elektrifiering. Som spås fortsätta växa under det kommande året.

Marknaden har sett negativa förändringar under året som påverkats av omvärldssituationen som även kommer påverka marknaden under 2023 säger experterna.

Externa faktorer så som följder av pandemin, det svåra ekonomiska läget, det pågående kriget i Ukraina, komponent bristen och avskaffande av bonus-malus har satt press på marknaden under 2022, där vi ser en 4 procent minskning av nyregistrerade personbilar jämfört med 2021.

Elbil - företagsleasing

Kraftig tillväxt för elbilar

Trots detta inträffade en kraftig avslutning på året där under december månad ökade personbilsregistreringarna med 28 procent.

Här står laddbara bilar för närmare 75 procent av nyregistreringarna, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året där 61 procent av nyregistreringar var laddbara bilar.
Som tros bero på lättnader i leveranskedjorna i slutet av året.

I takt med ökningen av laddbara bilar ser vi en positiv minskning av koldioxidutsläppen under 2022.
Jämfört med 2021 minskade utsläppen från 89,2 g/km till 69,1 g/km, en minskning med 22,5 procent.

Nyregistreringen av laddbara personbilar ökade från 45 procent till 56 procent under året, där elbilar ökade med hela 65 procent, och laddhybrider minskade med 15 procent jämfört med samma period 2021.

Ökat intresse för miljön

De ökade intresse för nya elbilar i Sverige tros vara en kombination av ett kraftigt modellutbud samt styrmedel som fanns tillgängliga tidigare under året.

Sammanfattning av nybilsregistreringar

bild tabell från Mobility sweden