Från och med 1 januari är trängselskatt och infrastrukturavgifter avseende privatkörning en skattepliktig förmån.

Som förare måste du föra journal över antalet passager och om dessa är i privat syfte eller i tjänsteärende.

Som arbetsgivare är det viktigt att ni bestämmer om era förare ska förmånsbeskattas för värdet av det skattepliktiga beloppet eller om förarna får betala hela beloppet genom nettolöneavdrag (Förarna får sedan kostnadsersättning för passager som skett i samband med tjänstekörning).

Kontakta oss på Sixt Leasing för information om hur du som arbetsgivare får tillgång till en månatlig rapport innehållande totalen av trängselskatter och infrastrukturavgifter för de bilar ni leasar av oss.  Rapporteringen och faktureringen av avgifterna sker med två månaders förskjutning; d.v.s. passager under januari redovisas i början av mars för beskattning på marslönen.