Förslag om skattefrihet vid laddning av elbil på jobbet

Förslag om tillfällig skattefrihet för laddning av elbilar på jobbet

Regeringen har nyligen föreslagit en tillfällig skattefrihet för laddning av elbilar på arbetsplatser i Sverige.
Detta för att främja en övergång till fossilfria fordon och uppmuntra användningen av laddbara fordon på arbetsresor istället för mindre hållbara alternativ.
Förslaget innebär att anställda som laddar sin elbil på arbetsplatsen inte längre behöver förmånsbeskattas för detta.

Hur ser regelverket ut idag?

Idag förmånsbeskattas anställda för att ladda sina egna eller förmånsbilar på arbetsplatsen utan att betala marknadsmässig ersättning för laddningen.
Arbetsgivaren är ansvarig för att kontrollera hur mycket varje anställd laddar och vad marknadsvärdet på elen var vid tidpunkten.
För en privat bil beräknas förmånen utifrån aktuellt marknadsvärde, medan förmånen för laddning av en förmånsbil beräknas till marknadsvärdet x 1,2.
För arbetsgivaren innebär marknadsvärdet också underlag för arbetsgivaravgifter.

Vad innebär det nya förslaget?

Med det nya förslaget kan anställda ladda sina elbilar på arbetsplatsen utan att behöva betala förmånsbeskattning från och med 1 juli 2023 fram till den 30 juni 2026.
Det är upp till arbetsgivaren att besluta om de vill erbjuda möjligheten för anställda att ladda sina bilar på arbetsplatsen.
För arbetsgivare som väljer att erbjuda laddningsmöjligheter innebär förslaget minskad administrativ börda och minskade kostnader för arbetsgivaravgifter.

För att förenkla hanteringen av förmånsbilar, tjänsteresor och laddningsstolpar har det blivit allt viktigare med enklare lösningar för både arbetsgivare och anställda.
Därför välkomnas förslaget av många som kör elbilar eller hybridbilar och som tidigare har haft svårt att utröna kostnader för respektive resa eller värdet av en förmån.

För mer information om förslaget och hur det kan påverka dig som anställd eller arbetsgivare, se länken till regeringens officiella dokument om tillfällig skattefrihet för förmån av laddning på arbetsplatsen.

Sixt Leasing erbjuder hjälp med Bilpolicy och vagnparksstrategi.

Vi hjälper dig att lägga mindre tid på fordon och istället fokusera på det ni är bäst på!