Vad är Operationell Leasing?

Operationell Leasing med Sixt Leasing | Fleixbla och anpassningsbara leasingavtal för företag

OPERATIONELL LEASING INNEBÄR ETT LEASINGAVTAL AV LEASADE TILLGÅNGAR SOM TILLÅTER ANVÄNDNING MEN SOM INTE FÖRMEDLAR ÄGANDERÄTTEN.

Dessutom kan operationell leasing betraktas som en form av finansiering utanför balansräkningen för de flesta små / medelstora företag.

Detta innebär att den leasade bilen samt tillhörande skulder (framtida leasinghyresbetalningar) inte ingår i företagets balansräkning.

På så sätt förhindrar du att tillgångar och skulder bokförs i balansräkningen, och därigenom förbättras företagets soliditet.

Operationell Leasing = Långtidshyra

Operationella leasingavtal hanteras i regel som en långtidshyra –
Där leasinghyran betraktas som driftkostnader för ditt företag.
Leasingbilen tas inte upp i bolagets balansräkning, däremot kostnadsförs leasinghyran i resultaträkningen.

Fördelar med Operationellt Leasingavtal

Fördelar med Operationell Leasing
✔ Större Flexibilitet ✔ Ingen Ägarrisk
✔ Driftkostnaden är Avdragsgilla ✔ Lyfta Halva Momsen på Leasinghyran
✔ Lyfta Hela Momsen på Tillägstjänster ✔ Mindre Risk för Dig

Varför ska du välja operationell leasing?

Det är vanligt att företag outsourcar tjänster som inte tillhör kärnverksamheten till specialiserade aktörer.
Det samma gäller för ditt företags vagnpark.

Välj operationell leasing och upplev en rad fördelar:

Leasa bil online med Sixt leasing. Alltid på dina villkor!

Skillnaderna mellan operationell och finansiell leasing

Finansiell leasing har traditionellt varit den mest förekommande formen av leasing, men operationell leasing växer i popularitet och blir alltmer vanlig bland företag i Sverige.

I fallet med finansiell leasing är det leasingtagaren – företaget som hyr bilen – som bär ansvaret för objektet. Leasingavgiften betalas till leasinggivaren och hela avtalet bokförs, vilket påverkar företagets balansräkning och därmed dess ekonomiska ställning.

Å andra sidan, operationell leasing liknar mer en konventionell uthyrning där leasinggivaren bär ansvaret för objektet.

Om du funderar på att ingå ett finansiellt leasingavtal, är det viktigt att noggrant jämföra de ekonomiska riskerna och fördelarna mellan operationell och finansiell leasing.
Varje form av leasing har sina egna specifika utmaningar och fördelar. Läs mer information för att fatta det mest gynnsamma beslutet för ditt företag.

PRECIS SOM DU KAN DITT FÖRETAG, KAN DU HA FULLT FÖRTROENDE FÖR ATT VI KAN VÅRT.

Har ditt företag en bilpolicy som räcker hela vägen?

Fleet management är kostsamt och tidskrävande.

Företag spenderar värdefulla resurser på förvaltning av fordonsflottan.

Varför?
På grund av ineffektivitet, bristande transparens och kostnadsöverskridanden.

Sixt leasing är ett fullserviceleasingbolag för alla fordon ditt företag kan behöva.
Våra tjänster omfattar rådgivning, koordinering och bearbetning samt redovisning av alla kostnader.

Med Sixt leasing är du alltid säker på var saker och ting står ekonomiskt.

Fleet management är mycket mer än att bara ordna leasing. 

Kontakta oss för en personlig konsultation och upptäck hur Sixt leasing kan transformera ditt företags bilpark. 

Dela:

Populära Leasingbilar