Leasa bil med Sixt Leasing - Flexibelt & tryggt

Svag personbilsmarknad under april

Under april månad upplevdes en nedgång i försäljningen av nyregistrerade personbilar, med en minskning på drygt 6%.
Denna kraftiga bromsning av nyförsäljningen av personbilar är en indikation på de utmaningar som marknaden står inför för närvarande.
Beställningarna har halverats under de första månaderna av året.

Det är flera faktorer som ligger bakom denna minskning.
För det första påverkar konjunkturläget efterverkningarna av den pågående ekonomiska situationen.
Många konsumenter har varit mer restriktiva med sina inköp av stora tillgångar som bilar på grund av den ekonomiska osäkerheten.

För det andra har borttagandet av klimatbonusen också påverkat försäljningen negativt.
Klimatbonusen var en drivkraft för att främja försäljningen av miljövänliga bilar, inklusive elbilar och laddhybrider.
Utan denna bonus har incitamenten för privatkunder minskat betydligt, vilket har resulterat i en kallare privatmarknad.

Jämfört med samma period förra året har antalet nyregistrerade personbilar minskat med cirka 9% under de första fyra månaderna av året.
Under april månad i år var minskningen på 6,2%.
Av nyregistreringarna under april utgjorde laddbara bilar hela 56%, och av dessa var 34% rena elbilar.
Det visar på en ökande popularitet för miljövänliga alternativ.

När vi tittar på företagsregistreringarna ser vi en positiv trend.
I april låg registreringarna på företag på över 65%, jämfört med 50% under samma period förra året.
Företagen fortsätter att driva försäljningen av laddbara personbilar, med över 65% av de nyregistrerade elbilarna och 75% av laddhybriderna som registrerades under månaden.

Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, kommenterar situationen och betonar vikten av att implementera nya åtgärder riktade mot privatkunder för att stimulera försäljningen av elbilar och laddhybrider.
Hon påpekar att privatmarknaden behöver stärkas, särskilt med tanke på de långa leveranstiderna, och att detta är avgörande för att uppnå klimatmålen.

Det är tydligt att den svaga personbilsmarknaden under april indikerar utmaningar och behovet av lämpliga styrmedel för att öka efterfrågan på elbilar och laddhybrider. Vi hoppas att framtidens åtgärder kommer att stimulera marknaden och öka möjligheterna att nå klimatmålen.

Källa: Mobility Sweden

Dela inlägget:

Relaterade Inlägg

Leasa bil på dina villkor!

Välkommen till Sixt leasing - din partner för att leasa bil online.
Allt om personalbil - Flexibel leasing med Sixt Leasing | Företagsleasing