Vad händer med förmånsvärdet

Riksdagen ändrar beräkningen för förmånsvärdet

Riksdagen har den 11 maj beslutat om en ny metod gällande beräkning av förmånsvärde för miljöanpassade bilar.
Beslutet innebär att nedsättningen sker med ett fast schablonbelopp som ska utgå från bilens miljöteknik. Det nuvarande systemet för beräkning använder en så kallad motsvarande bil som kompensation för ev. dyrare miljöteknik i bilen.

Förändringen träder i kraft den 1 juli 2022.

Den nya nedsättningens storlek är:

Elbilar & vätgasbilar: 350 000 kr

Laddhybrider: 140 000 kr

Gasbilar: 100 000 kr

Nedsättnignsbeloppets storlek får inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

En snabb genomlysning ger följande genomsnittsutfall av förmånsvärdet för fordon som blir registreringspliktiga för första gången efter den 1 juli 2022:

Elbilar under 424 000 kr: -2,7%

Elbilar 424 000 – 710 000 kr: -6,2%

Elbilar 710 000 kr och uppåt: +9.9%

Laddhybrider under 459 000 kr: -6,1%

Laddhybrider 459 000 – 823 000 kr: +1.1%

Laddhybrider över 823 000 kr: +3.6%

Gasbilar under 280 000 kr: -22,5%

Gasbilar 280 000 – 462 000 kr: -10,2%

Gasbilar över 462 000 kr: -2,3%

(källa: Regeringen)

Förlorarna är de bilar som klassas som mildhybrider, elhybrider och etanoldrivna bilar som inte längre erhåller någon skatterabatt och därmed skall fulla skattevärdet tillämpas.
Detta gäller även bilar som är beställda men inte levererade (registrerade i Transportstyrelsens bilregister) efter den 1 juli 2022.
Vilket innebär att beställda bilar som inte har registrerats innan den 1 juli 2022 måste kalkyleras om avseende förmånsvärde och sociala kostnader.

Går du i tankar om att skaffa ny bil men är lite osäker på vad som gäller? Kontakta oss på Sixt Leasing så hjälper vi dig med din nya bilaffär.
Vi på Sixt Leasing är experter på företagsleasing och hjälper dig gärna med att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Vi tar hand om allt bilrelaterat så du kan fokusera på det viktiga.